Celine Orman, projektledare Bevara Rörelse, Skånes Dansteater

Celine Orman

Celine Orman driver projektet Bevara Rörelse på Skånes Dansteater. Hon har en master i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi), och har tidigare studerat litteratur, foto och film.

Hon har en bakgrund som dansare och har under de senaste 15 åren engagerat sig i somatiska praktiker. Hon har studerat dans- och rörelseterapi och leder kurser i rörelsepraktiken Authentic Movement.

Celine drivs av att hitta broar mellan den tysta kroppsupplevelsen och det kognitiva verbala språket och är intresserad av hur de tillsammans kan bidra till utveckling både hos individen och kollektivet. Med ett lyssnande förhållningssätt arbetar hon med att bevara dansupplevelsen i ett unikt och levande arkivformat för att främja danskonstens relevans, forskning och arv.