Ledning och styrelse

Porträttbild på Mira Helenius Martinsson

Mira Helenius Martinsson, VD och konstnärlig ledare

Mira Helenius Martinsson tillträdde som VD och konstnärlig ledare för Skånes Dansteater hösten 2019. Hon har tidigare varit verksam som dansare, pedagog, producent, koordinator och var mellan åren 2007–2018 danschef för Norrdans och Dans Västernorrland på Scenkonst Västernorrland.

Mira kommer ursprungligen från Tammerfors i Finland och flyttade till Sverige 1998 för att dansa på Norrdans i Härnösand.

Mira har ett stort svenskt, nordiskt och internationellt kontaktnät med dansare, koreografer, dansinstitutioner och kulturproducenter. Hon har varit styrelseledamot i Kungliga Operan (2011–2018), sakkunnig bedömare för Kulturbryggan (2015–2017), utredare, projektkoordinator och delaktig i utvecklingen av den regionala kulturplanen i Västernorrland. Hon är Svensk Scenkonst representant i Dansalliansens styrelse, ledamot i Kulturbryggans styrelse sedan 2019 och ledamot i Svensk Scenkonsts styrelse sedan 2022. Mira är därutöver civilingenjör med examen från Tammerfors tekniska universitet.

 

Ägare och styrelse

Ägare

Skånes Dansteater ägs av Region Skåne med bidrag från Statens Kulturråd.

Ur ägardirektiven:

Verksamhetens inriktning

Skånes Dansteaters har till uppgift enligt bolagsordningen att utöva dansverksamhet främst genom egen ensemble samt att driva därmed förenlig kompetensenlig verksamhet.

Programförklaring för Skånes Dansteater

  • ska bedriva verksamhet utifrån nationella och regionala kulturpolitiska mål
  • har, med Malmö som bas, ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla dansverksamheten i regionen bl a genom turnéverksamhet
  • ska stärka och utveckla verksamheten för barn och unga
  • ska genom en verksamhet som kännetecknas av hög konstnärlig kvalité kunna hävda sig mot scener nationellt och internationellt
  • ska tillsammans med ägarna och andra aktörer aktivt medverka till regionens tillväxt och utveckling
  • ska samverka med andra institutioner och organisationer, regionalt, nationellt och internationellt.
  • ska i alla delar av verksamheten arbeta utifrån ett likabehandlingsperspektiv
  • ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt nå en så bred publik som möjligt

 

Styrelse

Ordförande: Mattias Svensson (kd), Region Skåne

Vice Ordförande: Hanna Jokel (s), Region Skåne

Ledamot: Peter Bernhorn (s), Region Skåne

Ledamot: Daniel Engström (sd), Region Skåne

Ledamot: Amanda Onsberg Brumark (l), Region Skåne

Ersättare: Katarina Kovac (s), Region Skåne

Ersättare: Danica Srnic (m), Region Skåne

 

Årsredovisningar

Här hittar du årsredovisningar för Skånes Dansteater. Önskas äldre redovisningar, vänligen kontakta oss på tel 0703-44 58 11 eller via e-post till info@skanesdansteater.se

Skånes Dansteaters årsredovisning 2018

Skånes Dansteaters årsredovisning 2019

Skånes Dansteaters årsredovisning 2020

Skånes Dansteaters årsredovisning 2021

Skånes Dansteaters årsredovisning 2022

Skånes Dansteaters årsberättelse 2023