Bild från verket Fine Lines.
FIne Lines

Europe Beyond Access

Europe Beyond Access (EBA) är det största transnationella projektet i världen för att hjälpa konstnärer som är döva eller har funktionsvariationer att bryta igenom den samtida dansens och teaterns glastak. Projektet startade 2018. Och 2024 samfinansieras den andra generationen än en gång av EU-programmet Kreativa Europa. Det har förlängts i ytterligare fyra år, fram till 2027.

Det nya programmet ska:

  • beställa och presentera dussintals nya dans- och teaterverk skapade av scenkonstnärer med funktionsvariationer. Det blir tre stora internationella samproduktioner, parallellt med 19 andra nya beställningsverk och 20 presentationer av befintliga turnéverk – allt presenterat i tio länder.
  • hjälpa scenkonstnärer med funktionsvariationer att internationalisera sina nyskapande konstnärliga praktiker och minska den geografiska och konstnärliga isolering som särskilt drabbar konstnärer med funktionsvariationer. Hundratals scenkonstnärer från hela Europa kommer att delta i arbetsvistelser, workshoppar och multinationella konstnärliga laboratorier.
  • utveckla verktyg och förståelse på den bredare marknaden för scenkonst – och sprida vår övertygelse att den europeiska kultursektorn genast måste minska barriärerna för scenkonstnärer med funktionsvariationer.

 

Vi har mycket att lära

Vi inser att vi inte är specialister på området kultur och funktionsvariationer. Vi har mycket att lära om vi ska bli fullt tillgängliga som kulturinstitutioner. Under de fyra EBA-åren kommer vi att lära oss av experter och varandra – förbättra vår egen praktik och dela med oss av lärdomarna till den bredare kultursektorn. Vad vi redan vet är att vi konstnärligt hämtar ny energi hos dagens generation av scenkonstnärer som är döva eller har funktionsvariationer och som gör innovativa verk av hög kvalitet. Genom EBA kommer vi att stötta de konstnärerna och föra fram deras verk i det nationella och internationella rampljuset.

 

Tio kulturorganisationer samarbetar

Europe Beyond Access drivs av tio högprofilerade europeiska kulturorganisationer som utgör EBA-konsortiet: Skånes Dansteater (Sverige), Holland Dance Festival (Nederländerna), Onassis Stegi (Grekland), Oriente Occidente (Italien), Kampnagel – Internationales Zentrum für schönere Künste (Tyskland), CODA Oslo International Dance Festival (Norge), Centrum Kultury ZAMEK (Polen), Project Arts Centre (Irland), Mercat de les Flors (Spanien), Culturgest – Fundação CGD (Portugal).

Europe Beyond Access samfinansieras av EU-programmet Kreativa Europa. I projektet ingår även British Council (Storbritannien) som associerad partner. British Council var initiativtagaren till och ledde det första EBA-programmet 2018–2023 och deltar nu för att sprida nyheter om projektet i hela Europa och resten av världen. British Council stöttar dessutom brittiska konstnärers medverkan i EBA-projektet.

I projektet ingår också Big Pulse Dance Alliance – en stor grupp av samtida dansfestivaler som stärker och utvidgar den samtida dansens räckvidd. Slutligen ingår sju viktiga europeiska kulturnätverk och kulturinstitutioner i projektet – samtliga starkt engagerade i att göra kultursektorn tillgänglig för scenkonstnärer och publikgrupper med funktionsvariationer: IETM – internationella nätverket för samtida scenkonst; EDN – europeiska nätverket för dansutveckling; EFA – europeiska festivalorganisationen; On the Move – internationella nätverket för kulturell rörlighet; ELIA – europeiska nätverket för högre konstnärliga utbildningar; Kunstenpunt – Flanderns kulturinstitut; samt scenkonstbolaget och politiska påtryckningsgruppen Un-Label.

 

Open call samproduktionsstöd vår 2024

Sista ansökningsdag har passerat för den första etappen av Open Call för scenkonstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer och söker samproduktionsbidrag för nya konstnärliga verk baserade på danspraktik, koreografi eller rörelse

Bild och länk till information om open call.

Mer information

Mer information om Europe Beyond Access finns på projektets hemsida: EuropeBeyondAccess.com

Följ oss på

Facebook
Instagram

Prenumerera på projektets nyhetsbrev

** Vi använder uttrycket ”scenkonstnärer med/som har funktionsvariationer”, väl medvetna om att andra begrepp används i andra länder och på andra språk och att människor definierar sig själva som de vill. Vårt förhållningssätt utgår ifrån en social modell för funktionsvariationer, där vi medger att personer med funktionsvariationer uppfattas som funktionsnedsatta på grund av attityd- och miljörelaterade samhällsbarriärer, inte på grund av funktionsvariationen i sig eller för att de är annorlunda.

Alla partners logotyper