SDT på turné

Skånes Dansteater gästspelar regelbundet i hela Skåne och har lång erfarenhet av nationell och internationell turnéverksamhet. I vårt turnéutbud finns såväl helaftonsföreställningar som kortare verk.

Våra turnerande föreställningar är kompletta med all teknik som krävs. Kontakta turnéläggare Fredrik Hammar för bokning, tekniska specifikationer, riders etc.

KONTAKT TURNÉ
Fredrik Hammar, turnéläggare
Tel: 070-358 08 95
E-post: fredrik.hammar@skanesdansteater.se

Denna sida är under arbete.